USB Convert

Ugreen 20611 cáp usb 3.0 to sata dùng cho hdd ssd 2.5 Mua hàng
Ugreen 60101 4 ports usb synchronous controller cm228 Mua hàng
Ugreen 50742 usb 3.0 hard disk docking cm198 Mua hàng

Ugreen 50742 usb 3.0 hard disk docking cm198

648.000 vnđ 748.000 vnđ
Ugreen 30228 3m usb to ieee1284 parallel printer cable 20225 Mua hàng
Ugreen 20225 1.8m usb to ieee1284 parallel printer cable 20225 Mua hàng
Ugreen 30227 1.5m usb to ieee1284 parallel printer cable 20225 Mua hàng
Ugreen 30226 1m usb to ieee1284 parallel printer cable 20225 Mua hàng
Ugreen 20223 3m usb to db9 rs 232 cablechipset pl2303ta cr104 Mua hàng
Ugreen 20222 2m usb to db9 rs 232 cablechipset pl2303ta cr104 Mua hàng
Ugreen 20211 1.5m usb to db9 rs 232 cablechipset pl2303ta cr104 Mua hàng
Ugreen 20210 1m usb to db9 rs 232 cablechipset pl2303ta cr104 Mua hàng
Ugreen 20221 3m usb 2.0 to db9 rs 232 adapter cable ftdi chipset cr107 Mua hàng
Ugreen 20208 1.5m usb 2.0 to db9 rs 232 adapter cable ftdi chipset cr107 Mua hàng
Ugreen 20206 1m usb 2.0 to db9 rs 232 adapter cable ftdi chipset cr107 Mua hàng
Ugreen 20156 5m db9 rs 232 adapter cablemale to male db101 Mua hàng
Ugreen 20155 3m db9 rs 232 adapter cablemale to male db101 Mua hàng
Ugreen 20154 2m db9 rs 232 adapter cablemale to male db101 Mua hàng
Ugreen 20153 1.5m db9 rs 232 adapter cablemale to male db101 Mua hàng
Ugreen 20152 5m db9 rs 232 adapter cablefemale to female db101 Mua hàng
Ugreen 20151 3m db9 rs 232 adapter cablefemale to female db101 Mua hàng
Ugreen 20150 2m db9 rs 232 adapter cablefemale to female db101 Mua hàng
Ugreen 20149 1.5m db9 rs 232 adapter cablefemale to female db101 Mua hàng
Ugreen 20148 5m db9 rs 232 adapter cablemale to female db101 Mua hàng
Ugreen 20147 3m db9 rs 232 adapter cablemale to female db101 Mua hàng
Ugreen 20146 2m db9 rs 232 adapter cablemale to female db101 Mua hàng
Ugreen 20145 1.5m db9 rs 232 adapter cablemale to female db101 Mua hàng
Ugreen 20215 0.25m usb 2.0 to sata hard driver converter cableincluded 12v 2apower adapter 25cm cr108 Mua hàng