USB Convert

Ugreen 20611 Cáp USB 3.0 To Sata Dùng Cho HDD/SSD 2,5 Mua hàng
Ugreen 60101 - 4 Ports USB Synchronous Controller - CM228 Mua hàng
Ugreen 50742 - USB 3.0 Hard Disk Docking - CM198 Mua hàng
Ugreen 30228 - USB to IEEE1284 Parallel Printer Cable - 3m-20225 Mua hàng
Ugreen 20225 - USB to IEEE1284 Parallel Printer Cable - 1.8m-20225 Mua hàng
Ugreen 30227 - USB to IEEE1284 Parallel Printer Cable - 1.5m-20225 Mua hàng
Ugreen 30226 - USB to IEEE1284 Parallel Printer Cable - 1m-20225 Mua hàng
Ugreen 20223 - USB to DB9 RS-232 cableChipset PL2303TA - 3m - CR104 Mua hàng
Ugreen 20222 - USB to DB9 RS-232 cableChipset PL2303TA - 2m - CR104 Mua hàng
Ugreen 20211 - USB to DB9 RS-232 cableChipset PL2303TA - 1.5m - CR104 Mua hàng
Ugreen 20210 - USB to DB9 RS-232 cableChipset PL2303TA - 1m - CR104 Mua hàng
Ugreen 20221 - UGREEN USB 2.0 TO DB9 RS-232 adapter Cable- FTDI chipset - 3m - CR107 Mua hàng
Ugreen 20208 - UGREEN USB 2.0 TO DB9 RS-232 adapter Cable- FTDI chipset - 1.5m - CR107 Mua hàng
Ugreen 20206 - UGREEN USB 2.0 TO DB9 RS-232 adapter Cable- FTDI chipset - 1m - CR107 Mua hàng
Ugreen 20156 - DB9 RS-232 adapter cablemale to male - 5m - DB101 Mua hàng
Ugreen 20155 - DB9 RS-232 adapter cablemale to male - 3m - DB101 Mua hàng
Ugreen 20154 - DB9 RS-232 adapter cablemale to male - 2m - DB101 Mua hàng
Ugreen 20153 - DB9 RS-232 adapter cablemale to male - 1.5m - DB101 Mua hàng
Ugreen 20152 - DB9 RS-232 adapter cablefemale to female - 5m - DB101 Mua hàng
Ugreen 20151 - DB9 RS-232 adapter cablefemale to female - 3m - DB101 Mua hàng
Ugreen 20150 - DB9 RS-232 adapter cablefemale to female - 2m - DB101 Mua hàng
Ugreen 20149 - DB9 RS-232 adapter cablefemale to female - 1.5m - DB101 Mua hàng
Ugreen 20148 - DB9 RS-232 adapter cablemale to female - 5m - DB101 Mua hàng
Ugreen 20147 - DB9 RS-232 adapter cablemale to female - 3m - DB101 Mua hàng
Ugreen 20146 - DB9 RS-232 adapter cablemale to female - 2m - DB101 Mua hàng
Ugreen 20145 - DB9 RS-232 adapter cablemale to female - 1.5m - DB101 Mua hàng
Ugreen 20215 - UGREEN USB 2.0 to SATA Hard Driver converter cableincluded 12V 2Apower adapter - 25cm - CR108 Mua hàng
Ugreen 20216 - USB2.0 to SATA converter - 25cm - CR108 Mua hàng
Ugreen 20202 - UGREEN USB 3.0 to SATA Adapter Cable - USB dual power - CR108 Mua hàng
Ugreen 20231 - UGREEN USB 3.0 to SATA Adapter Cable - 25cm - CR108 Mua hàng